B2 First (FCE)

Egzamin

B2 First (FCE)

B2 First, wcześniej znany jako FCE, jest najbardziej znanym na świecie certyfikatem językowym. Certyfikat jest ważny na całe życie i umożliwia studiowanie w języku obcym. B2 First pomaga w zdobyciu wymarzonej pracy, także jako nauczyciel języka angielskiego.

Test

B2 First potwierdza, że potrafisz:

Prowadzić rozmowy

w języku angielskim, wyrażając swoje opinie i prezentując różne argumenty

Pisać w języku angielskim,

przedstawiając plusy i minusy różnych punktów widzenia danej sytuacji

Śledzić wiadomości i informacje

dotyczące codziennych tematów

Uczestniczyć w programach

wymiany międzynarodowej między szkołami lub uczelniami

Pisać listy, raporty,

opowiadania i stosować inne rodzaje wypowiedzi pisemnej.

Przeprowadzić prezentację

w języku angielskim na znane Ci tematy z życia codziennego.
Dlaczego

Egzamin B2 First ?

Uznawany przez instytucje

szkoły i uczelnie (ponad 150 uczelni w Polsce) w krajach anglojęzycznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2

Zwiększa szansę

dostania się na studia w kraju i za granicą

Podczas przygotowań

do egzaminu cały czas uczysz się praktycznego angielskiego

Zdobywasz najbardziej

rozpoznawalny na całym świecie certyfikat językowy na poziome B2

Dla osób z przygotowaniem

pedagogicznym pozwala uczyć w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej

W wybranych przypadkach

pozwala zaliczyć zajęcia z angielskiego podczas studiów na uczelniach wyższych.
angielski sosnowa szpilka

Opis i format egzaminu

angielski sosnowa szpilka

Bezpłatne materiały przygotowujące do egzaminu

SOS4944-min


pokazowa Teddy Eddie