C1 Advanced (CAE)

Egzamin

C1 Advanced (CAE)

Certyfikat C1 Advanced pomaga czerpać maksymalne korzyści z nauki, pracy oraz życia w krajach anglojęzycznych. Ponad 6000 instytucji edukacyjnych, firm i instytucji państwowych na całym świecie uznaje C1 Advanced za potwierdzenie wysoce zaawansowanego poziomu znajomości języka. Wśród nich takie instytucje jak IMB, BMW, Sony, London Metropolitan University i wiele innych.

SPRAWDŹ UZNAWALNOŚĆ EGZAMINU

Certyfikat jest ważny bezterminowo!

Test

C1 Advanced potwierdza, że potrafisz:

Studiować w języku angielskim

w kraju lub za granicą

Pracować

w środowisku angielskojęzycznym

W pełni brać

udział w konferencjach, spotkaniach biznesowych i seminariach akademickich, przeprowadzanych w języku angielskim

Efektywnie komunikować

się na zaawansowanym poziomie językowym w sytuacjach codziennych, a także w trakcie dyskusji podczas studiów odbywanych w języku angielskim

Pisać eseje

wyrażające różne punkty widzenia, używając także pojęć abstrakcyjnych

Śledzić wiadomości i informacje

a także czytać artykuły i rozprawki poruszające tematy naukowe lub eksperckie
Tylko w lipcu

przy zapisie na kurs języka angielskiego

miesięczny karnet na zajęcia ruchowe lub artystyczne gratis