C2 Proficiency (CPE)

Egzamin

C2 Proficiency (CPE)

C2 Proficiency to certyfikat, który jest uznawany jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowania zbliżonym do poziomu rodzimych użytkowników języka przez tysiące wiodących firm i instytucji edukacyjnych na świecie.

Przygotowanie się i zdanie egzaminu C2 Proficiency oznacza, że możesz studiować i pracować posługując się językiem angielskim na najwyższym poziomie zaawansowania, na przykład, podczas zagranicznych studiów podyplomowych. Certyfikat jest ważny bezterminowo.

SPRAWDŹ UZNAWALNOŚĆ EGZAMINU

Test

C2 Proficiency potwierdza, że potrafisz:

Studiować

w języku angielskim na najwyższym poziomie zaawansowania, na przykład, podczas studiów podyplomowych czy doktoranckich

Prowadzić

negocjacje biznesowe na poziomie menedżerskim w międzynarodowych kontekstach biznesowych

Rozumieć

złożone aspekty wielorakich form pisarskich

Prowadzić

negocjacje biznesowe na poziomie menedżerskim w międzynarodowych kontekstach biznesowych
Dlaczego

C2 Proficiency?

Egzamin na najwyższym poziomie

zaawansowania, potwierdzający opanowanie języka angielskiego jako języka obcego na bardzo wysokim poziomie

Pomaga rozwijać umiejętności językowe

przydatne do używania języka angielskiego w złożonych kontekstach biznesowych i akademickich

Pozwala podejmować pracę oraz studia

w kraju lub za granicą, we wszelkiego typu organizacjach, firmach czy uczelniach, w których głównym językiem komunikacji jest język angielski
angielski sosnowa szpilka

Opis i format egzaminu

angielski sosnowa szpilka

Bezpłatne materiały przygotowujące do egzaminu

SOS4944-min


pokazowa Teddy Eddie