ANGIELSKI DLA DZIECI W WIEKU 8-14 lat Smarty

Smarty

ANGIELSKI DLA DZIECI W WIEKU 8-14 lat

Założeniem programu jest, w zależności od poziomu, wprowadzenie w podstawy lub kontynuacja nauki po kolejnych poziomach SMARTY Główne cele to:

 1. doprowadzenie uczestników do poziomu w pełni komunikacyjnego (dziecko POTRAFI mówić w języku obcym)
 2. wprowadzenie trudniejszych zagadnień gramatycznych i szkolno-egzaminacyjnej formy zadań
 3. zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej
 4. uświadomienie roli znajomości języka obcego oraz motywowanie uczniów do nauki

Bardzo ważnym aspektem w programie jest uwzględnienie rozwoju we wszystkich obszarach języka obcego (gramatyka, słownictwo, wymowa) jak i we wszystkich umiejętnościach (mówienie, rozumienie, pisanie i czytanie).

Angielski dla dzieci smarty

Co warto wiedzieć o kursie?

SMARTY 1 ( II KLASA, zajęcia 45 min.)

Kurs na poziomie podstawowym dla dzieci w wieku 8 – 9 lat. Poziom komunikacyjny, który zakłada wprowadzenie podstawowych zwrotów, słownictwa i struktur gramatycznych. Zawiera też elementy pisania i czytania.

SMARTY 2 (III – IV KLASA, zajęcia 60 min. )

Poziom głównie komunikacyjny połączony z nauką czytania i pisania i stopniowe wprowadzanie podstawowych struktur gramatycznych.

SMARTY 3-5 (V – VII KLASA, zajęcia 60 min.)

Kontynuacja nauki oraz stopniowe wprowadzanie teoretycznych ćwiczeń gramatycznych oraz szkolnej i egzaminacyjnej formy zadań. Uczniowie poznają też nowe, bardziej skomplikowane struktury gramatyczne. Osiągnięcie umiejętności w miarę swobodnej komunikacji w języku obcym, choć bez zachowania perfekcyjnej formy gramatycznej. Zbalansowane rozwijanie wszystkich umiejętności językowych.

SMARTY 6 (VI KLASA-VIII KLASA, zajęcia 60 min.)

Poziom dla dzieci słabszych językowo, które wiekowo lub ze względu na poziom zaawansowania nie mogą pójść jeszcze do wyższej grupy. Skupiamy się na ćwiczeniu gramatyki, ponieważ kursanci często mają w tej kwestii problemy w szkole. Oczywiście rozwijamy wszystkie umiejętności językowe i staramy się, aby zajęcia były komunikacyjne
Angielski dla dzieci smarty

Program obejmuje:

Zestaw ucznia:

 • podręcznik wiodący
 • zeszyt ćwiczeń
 • dodatkowe materiały audio na www / CD / CD-ROM

Dla rodziców:

 • E-DZIENNIK– dostęp do list obecności oraz ocen kursanta; możliwość wymiany wiadomości z lektorem; dodatkowo lektor zamieszcza informacje o materiale zrealizowanym podczas każdych zajęć, zadaniu domowym oraz testach
 • lekcje pokazowe lub zebrania

System ewaluacji postępów ucznia: testy śródroczne i kwalifikacyjne oraz zaliczenia elementów kursu

 • certyfikat ukończenia kursu z oceną
 • oficjalne wyróżnienia CITY STARS dla najlepszych

Dodatkowo:

 • opieka metodyka (hospitacje zajęć + dyżury dla uczniów i rodziców),
 • konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności,
 • program FAST TRACK – dodatkowy ambitny system nauki dla chętnych
 • program TEST TRACK- trening egzaminacyjny (do egzaminów w szkołach publicznych oraz egzaminów Cambridge)
 • program HELP TRACK – program wyrównawczy pomagający pokonać trudności na kursie lub w szkole (dodatkowe spotkania z lektorem lub metodykiem),
SOS4944-min


pokazowa Teddy Eddie