PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 8-KLASISTY

Sosnowa Szpilka

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 8-KLASISTY

Kurs obejmuje przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Głównym celem kursu jest uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy, utrwalenie wiedzy z zakresu gramatyki i słownictwa, nauka efektywnego gospodarowania czasem egzaminacyjnym, biegłe rozwiązywanie przykładowych testów oraz zdobycie umiejętności formułowania odpowiedzi zgodnie z kluczem egzaminacyjnym 69 godzin lekcyjnych

Tylko w lipcu

przy zapisie na kurs języka angielskiego

miesięczny karnet na zajęcia ruchowe lub artystyczne gratis